CaldicCaldic Chemie Produktie B.V. te Zevenbergen en Caldic Chemie B.V. te Europoort zijn productievestigingen van multinational Caldic. Caldic en haar werkmaatschappijen ontplooien activiteiten in de sector chemie en in de technische sector voor energie-, aandrijf- en isolatietechniek. Binnen de sector chemie richt Caldic zich op de verkoop, marketing en distributie van chemicaliën en voedingsadditieven, alsmede op de productie en destillatie van chemicaliën. Aan de chemische industrie verleent het bedrijf bovendien diensten als opslag, mengen en verpakken.

Waarom PlannExpert

De Caldic groep is nog jong maar alle werkmaatschappijen tezamen zorgen voor meer dan een eeuw ervaring in de chemie sector. Deze ervaring zorgt voor meerwaarde in kennis, kunde en kwaliteit. Ter ondersteuning van deze drie pijlers heeft men PlannExpert aangeschaft voor beide productievestigingen van Caldic. Maintenance manager Marcel Pasman geeft aan dat de belangrijkste reden voor het aanschaffen van PlannExpert is, dat de borging van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu gegarandeerd kan worden. Vanuit de overheid worden hier eisen aan gesteld. Het is belangrijk dat inspecties en onderhoud zorgvuldig en sluitend georganiseerd worden. PlannExpert is onderhoudssoftware die hiervoor geschikt is.

Beheer van onderhoudswerkzaamheden

Voorheen werden de onderhoudswerkzaamheden met behulp van Excel gemaakt. Hierin werden lijsten opgesteld van alle apparatuur met daarop de data van laatste en eerstvolgende keuring. Om de onderhoudswerkzaamheden beter te organiseren, is besloten om over te gaan tot de aanschaf van een onderhoudssoftwarepakket. Voor de selectie van een geschikt onderhoudspakket voor Caldic is de hulp ingeschakeld van een onafhankelijk onderhoudsadviesbureau. Het pakket moest aan de volgende eisen voldoen:

  • Registratie van objectgegevens;
  • Plannen van preventief onderhoud en inspecties;
  • Storingsmelding en werkstroom afhandeling van storingen;
  • Opbouw van een historische databank en statistische analyse van storingen.

PlannExpert voldeed aan al deze eisen en is bovendien gekozen vanwege de goede prijs/kwaliteit verhouding.

Verbeteringen dankzij PlannExpert

Maintenance manager Marcel Pasman: ‘Het onderhoud bij Caldic verloopt volgens de Deming cirkel: Plann, Do, Check en Act. Wat zich als volgt vertaalt. Inspecties en preventief onderhoud worden vanuit ons onderhoudsconcept in PlannExpert vastgelegd. Vervolgens printen we de werkbonnen en wordt het onderhoud uitgevoerd. Dit registreren we ook in PlannExpert. Tot slot controleren we of er geen geplande taken zijn blijven liggen, PlanLogic heeft hiervoor een maatwerk rapport opgesteld. Aan de hand van waarnemingen tijdens het onderhoud stellen we het onderhoudsprogramma daar waar nodig is bij. Deze werkwijze heeft er voor gezorgd dat we een verbetering in de betrouwbaarheid van ons onderhoudsproces hebben bereikt. Tevens is het een voordeel dat we een onderhoudshistorie opbouwen, wat weer input is voor ons onderhoudsprogramma’.

Volgende stappen met PlannExpert

In de toekomst gaat Caldic de functionaliteit gebruiken om kosten en de werklast van taken binnen PlannExpert te registreren.

Over Planlogic

Profiteer ook van de kwaliteiten en oplossingen van Planlogic. Haar kennis, ervaring en hulp dragen bij aan een succesvolle implementatie en staan garant voor een goede nazorg. Naast de onderhoudssoftware PlannExpert levert Planlogic ERP software gebaseerd op SAP Business One met PPS One voor mkb-productiebedrijven. Planlogic is in de Benelux dé partner voor uw bedrijf om een efficiënt proces te creëren, te voldoen aan de wetgeving en om te bouwen aan een succesvol en winstgevend bedrijf.